Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm không làm bài tập hay nhất

Học sinh lơ là việc học tập, không hoàn thành bài tập về nhà là vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục hiện nay. Hôm nay, Vnedu tra điểm sẽ hướng dẫn các em học sinh cách viết bản kiểm điểm không làm bài tập. Qua đó, học sinh có cơ hội sửa sai, hoàn thiện bản thân và trở thành người học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ.

Viết bản kiểm điểm không làm bài tập
Viết bản kiểm điểm không làm bài tập

Bản kiểm điểm là gì?

Bản tự kiểm điểm là tài liệu được cá nhân tự viết, trong đó phản ánh việc tự xem xét, đánh giá lại hành vi của bản thân khi gặp sai sót hoặc tự kiểm điểm những thành tựu và thất bại của mình trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó đề xuất các phương hướng cải thiện cho tương lai.

Tất cả mọi người, không phân biệt độ tuổi, nghề nghiệp, đều có thể tự kiểm điểm, bao gồm học sinh, người lao động trong các doanh nghiệp, công chức trong cơ quan nhà nước, cũng như các Đảng viên.

Bản tự kiểm điểm thường được sử dụng trong hai trường hợp sau:

 • Khi vi phạm nội quy của trường học, doanh nghiệp, hoặc tổ chức nào đó.
 • Kết thúc một giai đoạn nhất định (thường là cuối năm) để đánh giá và tổng kết kết quả đã đạt được, nhận diện ưu điểm và nhược điểm của bản thân trong học tập, công việc. Điều này cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức, và các Đảng viên.
Bản kiểm điểm là gì?
Bản kiểm điểm là gì?

Phương pháp viết bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà

Bản kiểm điểm là một loại văn bản do học sinh tự viết, trong đó ghi lại lỗi không làm bài tập về nhà. Mục đích của việc này là để tự đánh giá và nhận thức về việc không tuân thủ quy định về việc làm bài tập về nhà, từ đó cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc hơn và rút kinh nghiệm từ những vi phạm trong quá trình học tập. Bản kiểm điểm thường được viết sau khi học sinh vi phạm nội quy không làm bài tập về nhà, hoặc sau mỗi kỳ học.

Phương pháp viết bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà
Phương pháp viết bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà

Hướng dẫn viết bản kiểm điểm không làm bài tập

Một bản kiểm điểm không thực hiện bài tập về nhà của học sinh thường bao gồm các phần sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ:

 • Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên văn bản: Bản kiểm điểm 

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu trường (…)
 • Cô giáo chủ nhiệm lớp (…)

Thông tin học sinh:

 • Họ và tên: (…)
 • Lớp: (…)

Nội dung kiểm điểm:

 • Liệt kê những thành tựu đạt được và những điểm cần cải thiện, cùng với nguyên nhân của những khuyết điểm đó.

Nhận lỗi và cam kết cải thiện:

 • Học sinh thừa nhận và cam kết không tái phạm các lỗi đã mắc.

Thời gian và địa điểm khi viết bản kiểm điểm:

 • (Thời gian)
 • (Địa điểm)

Chữ ký:

 • Phụ huynh
 • Học sinh
Hướng dẫn viết bản kiểm điểm không làm bài tập
Hướng dẫn viết bản kiểm điểm không làm bài tập

Mẫu viết bản kiểm điểm không làm bài tập

Dưới đây là một số cách viết bản kiểm điểm khi không làm bài tập mời các bạn tham khảo:

Mẫu viết bản kiểm điểm không làm bài tập số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy/cô giáo CN lớp …………………………

Tên em là ………………… 

Học sinh lớp …………………

Vì đã quên làm bài tập về nhà do mải mê chơi (hoặc lý do khác như buồn ngủ, xem phim…), em xin nhận lỗi về việc làm này.

Em nhận ra rằng hành động của mình gây ảnh hưởng đến lớp và gây phiền lòng cho thầy (cô).

Em cam kết không tái phạm trong tương lai và sẽ tuân thủ mọi quy định và kỉ luật của nhà trường cũng như của thầy (cô).

Em hy vọng được thầy (cô) xem xét và tha thứ, cùng với sự hỗ trợ và chỉ dẫn của thầy (cô), em sẽ rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày…….tháng……năm………

                                                                                                                                      Người viết kiểm điểm

                                                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu cách viết bản kiểm điểm vì không làm bài tập số 2

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: GVCN

Họ và tên: ………………………………………

Học lớp: ………………………… Năm học: …………………………

Ngày sinh: ………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………….

Tên bố/mẹ: ……………………………..

Nay em viết bản kiểm điểm này để trình bày về khuyết điểm của em như sau:

Thưa GVCN,

Em xin tự viết bản kiểm điểm như sau:

Trong thời gian vừa qua, em đã có hành vi vi phạm như sau: ………………………………………………………

Với mức độ vi phạm như trên, căn cứ vào Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật: …………………………………………………..

………., ngày…. tháng ……năm….

                                                                                                                                                      Người viết

                                                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu viết bản kiểm điểm không làm bài tập về nhà số 3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Họ và tên: [Tên học sinh] 

Lớp: [Lớp học] 

Ngày tháng: [Ngày tháng viết bản kiểm điểm]

Em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi sai của bản thân về việc không làm bài tập về nhà môn [Tên môn học] vào ngày [Ngày tháng] bài [Tên bài học].

(Nêu lý do chính đáng dẫn đến việc không làm bài tập, nếu có).

Em đã nhận ra sai lầm của bản thân khi không hoàn thành bài tập về nhà. Việc làm này đã ảnh hưởng đến kết quả học tập của em, gây phiền lòng cho thầy cô và cha mẹ. Em cảm thấy vô cùng hối hận và xấu hổ về hành vi của mình.

Em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm này nữa. Em sẽ cố gắng hoàn thành đầy đủ và đúng hạn tất cả các bài tập về nhà. Em sẽ tích cực tham gia học tập trên lớp, ôn tập bài cũ và chuẩn bị bài mới kỹ lưỡng. Đồng thời, em sẽ xin lỗi thầy cô và bạn bè về hành vi sai trái của mình.

Xin thầy cô cho em cơ hội để sửa sai và chứng minh sự quyết tâm học tập của mình.

………., ngày…. tháng ……năm….

                                                                                                                                                     Người viết

                                                                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, tên)

Kết luận

Viết bản kiểm điểm là một hành động thể hiện thái độ trung thực, cầu tiến và mong muốn sửa chữa lỗi lầm của học sinh. Khi viết bản kiểm điểm không làm bài tập, học sinh cần thể hiện sự chân thành, hối hận và cam kết sẽ không tái phạm. Đừng quên theo dõi các bài viết khác của Tra cứu điểm thi vnedu để có thêm nhiều kiến thức bổ xung cho việc học.