Cách tính điểm tích lũy hệ 4 dành cho sinh viên chính xác

Cách tính điểm tích lũy hệ 4 hay cách quy đổi sang thang điểm 4 ở cấp đại học được rất nhiều tân sinh viên quan tâm. Nếu bạn đang thắc mắc hoặc chưa biết cách tính thang điểm 4 như thế nào, hãy tham khảo ngay bài viết của Tra điểm vnEdu dưới đây.

Thang điểm 4 là gì?

Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, được quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm hệ chữ, rồi từ thang điểm hệ chữ sang thang điểm 4. Thang điểm này áp dụng cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học được đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Các trường sẽ tính toán điểm trung bình các môn của sinh viên. Thông qua việc quy đổi giữa thang điểm 10 và thang điểm chữ và thang điểm 4, các trường ĐH, CĐ sẽ có đánh giá khách quan để phân loại học lực của sinh viên.

Thang điểm 4 là gì?
Thang điểm 4 là gì?

Tại sao lại áp dụng thang điểm hệ 4 ở đại học?

Cách tính điểm tích lũy hệ 4 được xem là cách tính điểm trung bình tối ưu và khoa học hiện nay. Dựa vào số tín chỉ mà sinh viên cần phải tích lũy trong kỳ học tập thì sẽ tính được điểm tích lũy hệ 4.

Dựa vào thang điểm này để nhà trường đánh giá sinh viên có đủ điều kiện qua môn không, cũng như quyết định bằng cấp khi ra trường. Do đó, việc áp dụng thang điểm 4 là rất quan trọng đối với sinh viên, cụ thể:

Thứ nhất, đây là thang điểm dùng để xem xét và đánh giá quá trình học tập:

Mỗi trường khác nhau sẽ có cách đánh giá mức độ điểm học phần của sinh viên khác nhau. Nếu sinh viên được đào tạo theo tín chỉ điểm hệ 4, cách tính điểm trung bình tích lũy hệ 4 này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: điểm chuyên cần, điểm bài tập, điểm thuyết trình, điểm thi,…

Tuy nhiên, điểm thi kết thúc học phần chỉ chiếm tỷ lệ 50-60% kết quả học tập và xếp loại của sinh viên. Do đó, sinh viên phải nghiêm túc học tập trong cả kỳ học, tích cực rèn luyện, lên lớp chăm chỉ chứ không thể phụ thuộc vào kết quả bài thi kết thúc học phần.

Tại sao lại áp dụng thang điểm hệ 4 ở đại học?
Tại sao lại áp dụng thang điểm hệ 4 ở đại học?

Ví dụ: Một sinh viên có điểm đánh giá quá trình học tập của môn A là 7,0 và điểm thi kết thúc học phần đạt 8,5. Nếu điểm thi kết thúc học phần chiếm tỷ lệ 60% thì khi đó điểm học phần sẽ được tính như sau:

Điểm học phần môn A = 40% * 7,0 + 60% * 8,5 = 7,9 

Thứ hai, thang điểm 4 không chấp nhận bất cứ kết quả nào dưới 4,0 của thang điểm 10:

Việc phân loại kết quả học tập từ thang điểm 10 sang thang điểm hệ chữ (A, B, C, D, F) giúp đánh giá sinh viên thế nào là đạt và không đạt. Thang điểm chữ được ngầm hiểu là thang điểm trung gian giữa thang điểm 4 và thang điểm 10.

Tiếp đến là việc quy đổi thang điểm chữ sang thang điểm 4. Cụ thể, nếu trong thang điểm 10, điểm F có giá trị từ 0-3,9 thì quy đổi sang thang điểm hệ 4 chỉ có giá trị 0. Tuy nhiên giá trị 0 này vẫn tham gia vào việc tính điểm tích lũy học kỳ.

Thứ 3, Thang điểm 4 được coi là thang điểm có lợi cho sinh viên, bởi:

Nếu trong thang điểm 10, sinh viên đạt điểm học phần là 8,5 thì sang thang điểm 4 sinh viên được xếp loại A, tức là điểm cao nhất của thang điểm 4.

Đối với học niên chế, nếu sinh viên chỉ đạt điểm học phần từ 4,0 – 4,9 của thang điểm 10, quy đổi sang thang điểm 4 sẽ được xếp loại D là đạt. Vì vậy, sinh viên không cần phải học lại học phần này.

Cách tính điểm tích lũy hệ 4 dành cho sinh viên chính xác

Cách tính điểm hệ 4 đại học như thế nào? Làm sao để quy đổi thang điểm 10 sang thang điểm điểm 4? Tìm hiểu ngay nội dung tiếp theo dưới đây bạn nhé!

Cách tính điểm tích lũy hệ 4 dành cho sinh viên chính xác
Cách tính điểm tích lũy hệ 4 dành cho sinh viên chính xác

Hướng dẫn tính điểm tích lũy hệ 4

Theo đó, cách tính điểm trung bình tích lũy hệ số 4 chỉ áp dụng đối với trường đào tạo theo tín chỉ. Cách tính điểm tích lũy hệ 4 được thực hiện theo công thức sau đây:

Điểm trung bình tích lũy (GPA) = (Tổng số điểm tích lũy) / (Tổng số tín chỉ tích lũy)

Trong đó:

– Tổng số điểm tích lũy: Là tổng điểm của tất cả các môn đã học, nhân với số tín chỉ tương ứng của từng môn. Điểm tích lũy theo hệ số 4.

– Tổng số tín chỉ tích lũy: Là tổng số tín chỉ của tất cả các môn học đã học.

Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4

Để đổi điểm từ thang điểm 10 sang thang điểm 4, trước hết ta cần quy đổi thang điểm 10 sang thang điểm hệ chữ, cụ thể theo bảng sau:

Thang điểm 10 Thang điểm chữ
8,5 – 10,0 A
7,0 – 8,4 B
5,5 – 6,9 C
4,0 –  5,4 D
Dưới 4,0 F

Lưu ý: Những điểm chữ không thuộc một trong các trường hợp trên sẽ không được tính vào điểm tích lũy.

Sau đó, ta tiến hành quy đổi từ thang điểm chữ sang thang điểm 4 theo mục dưới đây.

Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4
Cách quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4

Cách quy đổi thang điểm hệ chữ sang thang điểm 4

Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, điểm hệ số 4 sẽ được quy đổi như sau:

  1. Để tính điểm trung bình, điểm chữ của học phần được quy đổi về điểm số như dưới đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Điểm chữ nhiều mức hơn do cơ sở đào tạo quy định (nếu có) cũng được quy đổi sang điểm số tương ứng theo thang từ 0 tới 4.

A quy đổi thành 4;

B quy đổi thành 3;

C quy đổi thành 2;

D quy đổi thành 1;

F quy đổi thành 0.

Cách xếp loại học lực của sinh viên dựa trên thang điểm 4

Cách tính điểm tích lũy hệ 4 là cơ sở quan trọng để xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Đây chính là điểm tích lũy trong suốt khoảng thời gian học tập và đào tạo của sinh viên tại nhà trường.

Căn cứ theo khoản 5 Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT đã đưa ra quy định về việc xếp loại học lực của sinh viên dựa vào điểm trung bình chung tích lũy cụ thể như sau:

  1. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình năm học hoặc điểm trung bình tích lũy như sau:

a, Theo thang điểm 4:

Từ 3,6 đến 4,0: Xuất sắc;

Từ 3,2 đến cận 3,6: Giỏi;

Từ 2,5 đến cận 3,2: Khá;

Từ 2,0 đến cận 2,5: Trung bình;

Từ 1,0 đến cận 2,0: Yếu;

Dưới 1,0: Kém.

b, Theo thang điểm 10:

Từ 9,0 đến 10,0: Xuất sắc;

Từ 8,0 đến cận 9,0: Giỏi;

Từ 7,0 đến cận 8,0: Khá;

Từ 5,0 đến cận 7,0: Trung bình;

Từ 4,0 đến cận 5,0: Yếu;

Dưới 4,0: Kém.

Cách xếp loại học lực của sinh viên dựa trên thang điểm 4
Cách xếp loại học lực của sinh viên dựa trên thang điểm 4

Tuy nhiên, trong thời gian học tập tại nhà trường, nếu sinh viên rơi vào các trường hợp dưới đây thì xếp loại tốt nghiệp xuất sắc hoặc giỏi sẽ bị giảm xuống một mức:

  • Sinh viên có khối lượng học phần phải học lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo của ngành học.
  • Trong thời gian đào tạo, sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Vì thế, nếu bạn xác định mục tiêu mà mình mong muốn trong quá trình học tập là đạt loại xuất sắc hoặc giỏi thì hết sức lưu ý vấn đề này để đạt kết quả như ý.

Hy vọng bài viết trên đây của Tra điểm vnEdu đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tính điểm tích lũy hệ 4 cũng như cách quy đổi điểm từ thang điểm 10 và thang điểm chữ sang thang điểm 4 ở bậc đại học. Bạn hãy thử áp dụng để nắm được điểm trung bình tích lũy của mình, từ đó đưa ra kế hoạch học tập phù hợp với bản thân mình nhé.