Hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kỳ 1, kỳ 2, cả năm nhanh nhất

Đánh giá năng lực học tập của học sinh THCS, THPT thông qua điểm số rất quan trọng. Trong đó, mỗi môn học đều có các cột điểm để tính điểm trung bình môn. Bài viết sau đây của Tra cứu điểm vnEdu sẽ hướng dẫn bạn cách tính điểm trung bình học kỳ 1, học kỳ 2, cả năm nhanh nhất.

Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT

Ngày 26/8/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT, sửa đổi quy chế đánh giá và xếp loại học sinh cấp THCS và THPT. Theo đó, điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được tính bằng cách cộng tổng điểm của tất cả các bài kiểm tra, bài tập, bài thi,… của một môn học và chia cho tổng số bài kiểm tra, bài tập, bài thi đó. Công thức tính như sau: 

Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT
Công thức tính điểm trung bình môn THCS-THPT

Trong đó:

  • TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ của môn học (bao gồm điểm kiểm tra miệng và 15 phút).
  • ĐĐGgk: Điểm kiểm tra giữa kỳ của môn học trong từng học kỳ.
  • ĐĐGck: Điểm kiểm tra cuối kỳ của môn học trong từng học kỳ.
  • SĐĐGtx: Số lượng bài kiểm tra thường xuyên của môn học trong từng học kỳ.

Lưu ý đối với hệ số điểm: Mỗi bài kiểm tra, đánh giá sẽ được gắn với 1 hệ số điểm. Thông thường, các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút) được nhân hệ số 1. Điểm kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ được nhân với hệ số lần lượt là 2 và 3.

Hướng dẫn cách tính điểm trung bình học kỳ chuẩn nhất

Để biết được cách tính điểm trung bình học kỳ 1, kỳ 2 hay cả năm thì bạn cần tính điểm trung bình môn của học kỳ đó. Dựa vào công thức tính điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) ở trên, bạn có thể tính được ĐTB môn học kỳ. Trước khi tính điểm, bạn cần thu thập và ghi lại các loại điểm số của từng môn học. Để hình dung rõ hơn, các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Bạn A có bảng điểm môn Toán học kỳ 1 như sau:

Điểm kiểm tra miệng: 9 và 10

Điểm kiểm tra 15 phút: 9 và 9

Điểm kiểm tra giữa kỳ: 9

Điểm kiểm tra cuối kỳ: 9

Thì cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1 môn Toán của bạn A là:

ĐTBmhk1 = [(9 + 10 + 9 + 9) + 2 x 9+ 3 x 9] / (4 + 5) = 9,1 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Cách tính điểm trung bình học kỳ chuẩn nhất
Cách tính điểm trung bình học kỳ chuẩn nhất

Sau khi có được điểm của từng môn dựa theo công thức trên thì cách tính điểm trung bình học kỳ sẽ rất dễ dàng. Điểm trung bình học kỳ sẽ bằng tổng điểm trung bình môn của tất cả các môn chia cho số môn học. 

Cách tính điểm trung bình môn cả năm học

Sau khi biết được cách tính điểm trung bình môn học kỳ 2, học kỳ 1, bạn có thể tính được điểm trung bình môn cả năm học theo công thức sau đây:

Cách tính điểm trung bình môn cả năm học
Cách tính điểm trung bình môn cả năm học

Để hiểu rõ hơn, hãy theo dõi ví dụ cụ thể bên dưới:

Bạn A có điểm trung bình môn Toán học kỳ 1 và học kỳ 2 lần lượt là: ĐTBmhk1 = 9,1; ĐTBmhk2 = 9,5. Thì điểm trung bình môn Toán cả năm học là:

ĐTBmcn = (9,1 + 2 x 9,5) / 3 = 8,4 (làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

Điểm trung bình cả năm sẽ là kết quả học tập của 2 kỳ học, trong đó kỳ 2 được tính theo hệ số 2 nhằm khuyến khích các em có động lực cố gắng trong kỳ học sau. Vì vậy, cách tính điểm trung bình cả năm = (Điểm trung bình học kỳ + Điểm trung bình học kỳ 2*2)/3.

Cách tính điểm trung bình môn bằng Excel

Ngoài cách áp dụng cách tính điểm trung bình học kỳ bằng công thức, bạn có thể xây dựng các bảng tính Excel để tính điểm trung bình môn cho nhiều môn học và nhiều học kỳ khác nhau. Cách tính điểm trung bình môn bằng Excel luôn cho kết quả chính xác và nhanh chóng hơn.Dưới đây là hướng dẫn các bước giúp bạn xây dựng bảng tính Excel để tính điểm trung bình môn:

Bước 1: Xây dựng bảng tính Excel ban đầu

Bảng tính này chứa các thông tin cơ bản gồm tên các môn học và các cột điểm số (gồm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ). Trong đó, số cột điểm kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút thường là 1-3 cột, tùy vào quy định của giáo viên và nhà trường.

Cách tính điểm trung bình học kỳ 1 bằng excel
Cách tính điểm trung bình học kỳ 1 bằng excel

Bước 2: Đưa điểm số vào bảng tính Excel

Lúc này, hãy đưa các dữ liệu điểm số của từng môn học vào đúng cột điểm. Hầu hết điểm kiểm tra THCS và THPT đều được làm tròn đến số thập phân thứ nhất.

Đưa điểm số vào bảng tính Excel
Đưa điểm số vào bảng tính Excel

Bước 3: Xây dựng cách tính điểm trung bình môn học kỳ bằng công thức

Tại cột tính điểm trung bình môn học kỳ, bạn cần viết công thức tính đúng. Cụ thể như sau:

Tại ô I4, nhập đúng công thức: =(SUM(C4:F4)+G4*2+H4*3)/(4+5)

Xây dựng cách tính điểm trung bình môn học kỳ bằng công thức
Xây dựng cách tính điểm trung bình môn học kỳ bằng công thức

Trong đó:

  • SUM(C4:F4): Tổng điểm kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút).
  • G4*2: Điểm kiểm tra giữa kỳ, tính theo hệ số 2.
  • H4*3: Điểm kiểm tra cuối kỳ, tính theo hệ số 3.
  • (4+5): Tổng số bài kiểm tra thường xuyên + 5.

Bước 4: Tính điểm trung bình môn học kỳ

Lúc này, bạn chỉ cần kéo thả công thức của ô I4 cho các ô còn lại trong cột ĐTBmhk1. Như vậy, bạn tính được điểm trung bình môn học kỳ 1 bằng Excel. Hãy áp dụng cách này để tính điểm trung bình môn học kỳ 2.

Tính điểm trung bình môn học kỳ
Tính điểm trung bình môn học kỳ

Qua bài viết trên, hy vọng bạn đã nắm được cách tính điểm trung bình môn học kỳ 1, học kỳ 2 THCS và THPT cũng như cách tính điểm trung bình học kỳ. Bạn có thể áp dụng công thức tính điểm thủ công, hoặc xây dựng bảng tính Excel như hướng dẫn trên.