Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cho học sinh chi tiết

Bản kiểm điểm là văn bản quan trọng trong việc đánh giá và ghi nhận những thành tựu, sai sót và sự phát triển của cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định. Trong bài viết này, Tra điểm sẽ hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2 đầy đủ và chính xác nhất để giúp các bạn học sinh đánh giá lại hành vi của mình.

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2
Cách viết bản kiểm điểm cấp 2

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm là một văn bản tự viết, được sử dụng bởi một cá nhân tự đánh giá lại hành vi của bản thân trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, nó được dùng để phân tích, nhận ra, cam kết và chịu trách nhiệm về những sai lầm, hậu quả của quyết định và hành động của mình.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, bản kiểm điểm cũng đóng vai trò là một tài liệu giúp cá nhân có cái nhìn tổng quan về quá trình và tiến bộ của bản thân, từ đó giúp họ có thể tự đánh giá lại và học hỏi thêm kinh nghiệm để phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Đây là một công cụ hữu ích giúp mỗi cá nhân tự phản hồi và tự cải thiện, cũng như là một công cụ để định hướng và lập kế hoạch cho sự phát triển sau này.

Bản kiểm điểm là gì?
Bản kiểm điểm là gì?

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2

Bản kiểm điểm học sinh cấp 2 là một tài liệu phổ biến và thường được cá nhân viết để ghi nhận các vi phạm hoặc sai lầm đã xảy ra. Dưới đây là hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2 căn bản nhất:

  • Quốc hiệu: Đây là phần bắt buộc trên nhiều loại văn bản, bao gồm bản tự kiểm điểm học sinh cấp 2. Quốc hiệu được viết bằng chữ in hoa và được căn giữa trên tờ giấy.
  • Tiêu ngữ: Tiêu đề của bản kiểm điểm cần mô tả rõ vấn đề cụ thể được đánh giá. Tiêu đề được viết bằng chữ in hoa và được căn giữa trên tờ giấy.
  • Ngày viết biên bản: Đây là thông tin quan trọng, cần được ghi rõ với định dạng ngày/tháng/năm để xác định chính xác thời điểm lập biên bản.
  • “Kính gửi”: Phần này nên chỉ rõ người hoặc tổ chức nhận bản kiểm điểm và cũng được căn giữa trên tờ giấy.
  • Thông tin cá nhân: Người viết bản kiểm điểm cần cung cấp đầy đủ thông tin về bản thân bao gồm họ và tên, tuổi, lớp (trong trường hợp là học sinh/sinh viên), và thông tin liên quan khác nếu có yêu cầu.
  • Thời gian vi phạm và nêu lý do: Ghi rõ thời gian vi phạm và nêu lý do viết bản tự kiểm điểm học sinh cấp 2.
  • Lời cam kết sửa sai: Phần này thể hiện sự thừa nhận trách nhiệm và cam kết sửa sai của cá nhân, cũng như cam kết tránh vi phạm trong tương lai.
  • Chữ ký: Ký tên bên trái và chữ ký của người làm chứng ở bên phải.
Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2
Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cấp 2

Mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 2 thông dụng 

Bản kiểm điểm học sinh cấp 2 là một trong những loại văn bản mà học sinh thường được yêu cầu thực hiện khi vi phạm quy định của nhà trường hoặc lớp học. Tuy nhiên, ở độ tuổi học trò, hầu hết các em chưa quen thuộc với các văn bản hành chính thông thường. Để giúp phụ huynh và học sinh, Tra điểm vnedu sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách viết bản kiểm điểm cấp 2 trong một số trường hợp phổ biến.

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cơ bản 

Dưới đây là cách viết bản kiểm điểm học sinh cấp 2 chi tiết, các bạn học sinh hãy tham khảo nhé!

Tải tại đây: Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 lớp 6 cơ bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

                                                   … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường: ____________________________________________________________________

– Giáo viên chủ nhiệm: ________________________________________________________________________

Em tên là: __________________________________________________________________________________

Lớp đang học: _______________________________________________________________________________

Năm học: ___________________________________________________________________________________

Họ tên Cha: _________________________________________________________________________________

Họ tên Mẹ: __________________________________________________________________________________

Thường trú: _________________________________________________________________________________

Số điện thoại (ba/mẹ): _________________________________________________________________________

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này vì: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Em đã biết lỗi, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và xin hứa không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin lỗi và cảm ơn!

          Chữ ký học sinh                                                                                                         Chữ ký phụ huynh

             (Họ và tên)                                                                                                                    (Họ và tên)

 

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 không thuộc bài

Tải tại đây: Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 không thuộc bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

                                                   … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường: ____________________________________________________________________

– Giáo viên chủ nhiệm: ________________________________________________________________________

Em tên là: __________________________________________________________________________________

Lớp đang học: _______________________________________________________________________________

Năm học: ___________________________________________________________________________________

Họ tên Cha: _________________________________________________________________________________

Họ tên Mẹ: __________________________________________________________________________________

Thường trú: _________________________________________________________________________________

Số điện thoại (ba/mẹ): _________________________________________________________________________

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này vì: Vào thứ… ngày… tháng… năm…, trong giờ học …, em đã được gọi tên lên bảng kiểm tra bài cũ. Tuy nhiên, do tối hôm trước em đã chủ quan không xem lại bài nên đã không làm kịp phần bài tập về nhà trước khi lên lớp. Sự chủ quan của em đã gây ra lỗi làm cho lớp bị đánh giờ kém, điều này dẫn đến việc lớp bị trừ điểm thi đua. Em nhận thức rõ được hành vi vi phạm của mình là hoàn toàn sai trái và vô trách nhiệm. Em đã gây ảnh hưởng đến bản thân, thầy cô và tập thể lớp. Em thành thật xin lỗi thầy cô và các bạn về hành vi của mình.

Em đã biết lỗi, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và xin hứa không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin lỗi và cảm ơn!

          Chữ ký học sinh                                                                                                         Chữ ký phụ huynh

             (Họ và tên)                                                                                                                    (Họ và tên)

 

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cho học sinh nói chuyện

Tải tại đây: Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cho học sinh nói chuyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

                                                   … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường: ____________________________________________________________________

– Giáo viên chủ nhiệm: ________________________________________________________________________

Em tên là: __________________________________________________________________________________

Lớp đang học: _______________________________________________________________________________

Năm học: ___________________________________________________________________________________

Họ tên Cha: _________________________________________________________________________________

Họ tên Mẹ: __________________________________________________________________________________

Thường trú: _________________________________________________________________________________

Số điện thoại (ba/mẹ): _________________________________________________________________________

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này vì: Vào thứ… ngày… tháng… năm… trong giờ học môn… của thầy (cô)…, em đã có hành vi nói chuyện riêng, không tập trung trong giờ học và đã bị thầy (cô) nhắc nhở nhiều lần. Em nhận thấy vi phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả lớp và là hành động thiếu tôn trọng thầy (cô) giáo. Em xin tự kiểm điểm bản thân và hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Mong thầy (cô) xem xét và bỏ qua cho em lần này.

Em đã biết lỗi, em hứa sẽ sửa chữa, rút kinh nghiệm và xin hứa không bao giờ tái phạm nữa.

Em xin lỗi và cảm ơn!

          Chữ ký học sinh                                                                                                         Chữ ký phụ huynh

             (Họ và tên)                                                                                                                    (Họ và tên)

 

Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cho học sinh đánh nhau

Tải tại đây: Cách viết bản kiểm điểm cấp 2 cho học sinh đánh nhau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-

                                                   … , ngày … tháng … năm …

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:

– Ban giám hiệu nhà trường: ____________________________________________________________________

– Giáo viên chủ nhiệm: ________________________________________________________________________

Em tên là: __________________________________________________________________________________

Lớp đang học: _______________________________________________________________________________

Năm học: ___________________________________________________________________________________

Họ tên Cha: _________________________________________________________________________________

Họ tên Mẹ: __________________________________________________________________________________

Thường trú: _________________________________________________________________________________

Số điện thoại (ba/mẹ): _________________________________________________________________________

Hôm nay em viết bản kiểm điểm này vì: Vào thứ… ngày… tháng… năm…, do có một số mâu thuẫn với bạn…, em cùng bạn…, …, … đã đồng ý chặn đánh bạn… sau giờ học tại… Vì suy nghĩ nông cạn và tính háo thắng, chúng em đã không kiểm soát được hành động của mình, dẫn đến việc vi phạm như trên. Chúng em nhận thức được trách nhiệm của mình và đã gặp riêng bạn để xin lỗi.

Chúng em cam kết rút kinh nghiệm và hứa sẽ không tái phạm trong tương lai.

Chúng em thực sự hiểu lỗi của mình và hy vọng được thầy cô xem xét và tha thứ, để chúng em có cơ hội sửa chữa.

Em xin lỗi và cảm ơn!

          Chữ ký học sinh                                                                                                         Chữ ký phụ huynh

             (Họ và tên)                                                                                                                    (Họ và tên)

 

Tại sao học sinh cần học cách viết bản kiểm điểm cấp 2?

Bản kiểm điểm được viết sau khi học sinh phạm lỗi, nhằm giúp các em nhận thức lại bản thân và tự ý thức trách nhiệm đối với những hành vi sai lầm của mình. Từ đó, học sinh phải sửa đổi và rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm lần sau. Bản kiểm điểm được viết vào cuối kỳ học, cuối năm học là một công cụ đánh giá quan trọng trong quá trình giáo dục, thường được học sinh tự viết và nộp lại cho nhà trường cùng thầy cô giáo. Mục đích là tổng kết quá trình học tập cũng như đánh giá hành vi của học sinh trong lớp học.

Việc tự viết bản kiểm điểm giúp học sinh nhận thức được thành tích học tập cũng như chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Tùy thuộc vào từng trường và ngữ cảnh giáo dục khác nhau mà sẽ có những mẫu bản kiểm điểm tương ứng. Các trường hợp mà học sinh thường bị yêu cầu viết bản kiểm điểm là khi có các vi phạm trong học tập và hành vi, như:

Không thuộc bài

Nếu không hoàn thành bài tập về nhà, không chuẩn bị bài mới, quên bài cũ,… thì học sinh có thể bị yêu cầu viết bản kiểm điểm. Viết bản kiểm điểm giúp học sinh nhận ra những sai sót và thiếu sót trong quá trình học tập. Cách viết bản kiểm điểm là một phương án giáo dục cho học sinh về trách nhiệm và ý thức tự quản lý học tập. Mỗi học sinh sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc thuộc bài, đó là nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mỗi người khi đi học. 

Bản kiểm điểm cũng là một biện pháp khuyến khích ý thức học tập. Khi học sinh nhận thức được rằng việc không thuộc bài sẽ dẫn đến việc viết bản kiểm điểm, họ sẽ có thêm động lực, thêm cố gắng để tập trung vào việc học và nắm bắt kiến thức.

Tại sao học sinh cần học cách viết bản kiểm điểm cấp 2?
Tại sao học sinh cần học cách viết bản kiểm điểm cấp 2?

Xâm phạm quy tắc hoặc đánh nhau

Khi tham gia vào các hành vi tiêu cực như đánh nhau, xúc phạm bạn bè, nói lời không lịch sự, chửi tục hoặc vi phạm các quy tắc lớp học, việc viết bản kiểm điểm là một biện pháp quan trọng giúp học sinh nhận ra hậu quả của hành động và cam kết thay đổi hành vi.

Nói chuyện trong giờ học

Học sinh thường bị yêu cầu nộp bản kiểm điểm nếu vi phạm những lỗi như liên tục nói chuyện, gây mất trật tự trong giờ học. Bằng cách viết bản tự kiểm điểm cấp 2, người lớn sẽ răn đe được các học sinh, thông qua đó nâng cao tầm quan trọng của việc tập trung vào học tập cũng như thái độ tôn trọng giáo viên và tôn trọng giờ học chung của cả lớp.

Việc học sinh viết bản kiểm điểm khi vi phạm giúp tạo ra một môi trường giáo dục tích cực hơn, khuyến khích sự phát triển tích cực cũng như ý thức trách nhiệm của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Trên đây là một số cách viết bản kiểm điểm cấp 2 được Vnedu tra cứu điểm tổng hợp cho các tình huống phổ biến. Phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo khi gặp phải tình huống cần thiết.